Immersie in het Frans - Residentiële en Intensieve Cursussen Frans voor Volwassenen

Vaak Gestelde Vragen


 

 • Welke vooruitgang zal ik dankzij DialoguE boeken?

 • Hoeveel deelnemers zal mijn groep tellen?

 • Een uiterst snelle vooruitgang en volledig gepersonaliseerde privé-lessen, dat moet nogal wat kosten.

 • De verhouding prijs-kwaliteit van uw cursussen is heel gunstig, maar groepswerk is aangenamer, is meer motiverend ...

 • Kan ik in enkele dagen tijd mijn uitspraak verbeteren?

 • Ik wil begrijpen wat de mensen zeggen ... Kan ik het begrijpen snel verbeteren?

 • In wat bent u werkelijk verschillend?

 • U spreekt van een natuurlijke benadering. Wat versta je daaronder?

 • Vertel mij iets over uw leerkrachten. Zal ik de hele dag dezelfde leerkracht toebedeeld krijgen?

 • Alle scholen spreken van de weldaden van de 'volledige onderdompeling'. Wat is uw mening?

 • Wanneer mag ik beginnen?

 • Welk programma en welke duur stelt u mij voor?

 • Ik ben een beginneling, maar ik dien de taal te leren voor mijn werk.

 • Mijn niveau ligt zeer hoog. Men kan zeggen dat ik praktisch tweetalig ben. Ik wil nochtans mijn kennis verder uitbreiden. Heel wat scholen weigeren dit soort van cursussen in te richten.

 • Ik woon niet in België. Met wie zou ik mondeling van gedachten kunnen wisselen?
 •  

  Vr. --- Welke vooruitgang zal ik dankzij DialoguE boeken?
  A. --- Onze cursisten zeggen dat zij bij DialoguE in twee weken tijd zoveel vordering maken als in vier semesters aan de universiteit. Laten we bescheiden blijven. Wij garanderen minstens een twee keer vluggere vordering dan in eender welke privé-school gespecialiseerd in intensieve cursussen. Dialogue voldoet dus aan de behoefte van mensen die heel weinig tijd kunnen besteden aan het aanleren van een taal en die het neusje van de zalm zoeken. Op het einde van het verblijf wordt een verslag opgesteld dat de bereikte vorderingen per domein aanduidt (begrip, uitspraak, algemene woordenschat, vaktaal, enz.) en een strategie voorstelt om na het verblijf te blijven vorderen.

  (top)


  Vr. --- Hoeveel deelnemers zal mijn groep tellen?
  A. --- Slechts één: uzelf, niemand anders. DialoguE is synoniem voor "volledig gepersonaliseerd". Bij DialoguE dient u zich niet aan te passen. Wij passen ons aan, aan uw eigen wijze van studeren. U dient geen algemene en dikwijls onpersoonlijke cursussen te volgen. U zult ook, zoals in de andere scholen, de communicatie verbeteren, en tevens heel snel uw eigen doelstellingen bereiken. Al onze programma's zijn op maat gemaakt (de inhouden zijn op maat, gepersonaliseerd en indien nodig ook zeer gespecialiseerd). Wij hebben een internationale reputatie opgebouwd in het uiterst snel voorbereiden van bepaalde opdrachten (zoals o.a. het voorbereiden van een conferentie, een seminarie, een persconferentie, een vergadering, enz.). U bepaalt zelf uw doelstellingen en wij bouwen een programma op maat uit om deze vlug te bereiken. U kunt, indien u dit wenst, enkel werken met de documentatie of het materiaal dat uzelf meebrengt.

  (top)  Vr. --- Een uiterst snelle vooruitgang en volledig gepersonaliseerde privé-lessen, dat moet nogal wat kosten.
  A. --- Helemaal niet. Onze prijzen zijn heel aantrekkelijk. Ze zijn vergelijkbaar met deze toegepast door andere gerenommeerde instituten. Er is nochtans een verschil in de grootte: die instituten geven les in kleine groepjes. DialoguE biedt u privé-lessen aan dezelfde prijs. Zo gezien is DialoguE dus 4 tot 5 maal goedkoper (in vergelijk met de groepsprijs van 4 tot 5 personen). De student praat dan ook 4 tot 5 keer meer en verbetert dus ook 4 tot 5 keer zijn prestaties. Goed kopen, is prijzen vergelijken. In uw berekening dient u errekening te houden dat 4 privé-lessen bij DialoguE minstens 8 groepslessen waard zijn en dat in één week bij DialoguE de geboekte vooruitgang u elders minstens 2 weken inspanning kosten.

  (top)  Vr. --- Akkoord, de verhouding prijs-kwaliteit van uw cursussen is heel gunstig, maar groepswerk is aangenamer, is meer motiverend ...
  A. --- Ja en neen. Bij DialoguE ervaart u de voordelen van groepswerk zonder de nadelen. Het is steeds aangenaam om in goed gezelschap te vertoeven. Tijdens de onderbrekingen, de maaltijden, de avonden, geniet men van de aanwezigheid van anderen. Tijdens de les is hun aanwezigheid dikwijls een hindernis om te leren: ze hebben niet dezelfde doelstellingen: deze zijn dikwijls heel verschillend van de uwe. Tijdens de privé-les vordert u volgens uw ritme. U wordt niet gestraft door de kruissnelheid van de groep. Veel studenten verliezen hun tijd in de groep, want ze vorderen vlugger of minder vlug dan het groepsgemiddelde. In veel scholen luidt het motto: "In een vloot, dient men zich aan te passen aan het langzaamste schip" ...
  De groep vertoont nog andere ongemakken. Men wordt gestoord door de fouten die de anderen maken. Sommige personen zijn gestressd, hebben schrik fouten te maken in aanwezigheid van anderen. Wanneer u wenst, niettegenstaande al deze nadelen, uit te rusten terwijl de anderen de vragen beantwoorden, kies dan voor een groepsopleiding.

  (top)  Vr. --- Kan ik in enkele dagen tijd mijn uitspraak verbeteren?
  A. --- Zeker, we hebben een methode met hoog rendement ontwikkeld om de uitspraak te verbeteren. Talrijke universiteitsprofessoren, consulenten van over de hele wereld komen bij ons om hun uitspraak in een recordtijd te verbeteren. Tijdens de conferenties aan de Sorbonne te Parijs, gegeven door professoren van de Harvard-universiteit die de DialoguE opleiding volgden, waren de Fransen ook verbaasd over hun uitspraak waarvoor ze hen zelfs feliciteerden.

  (top)  Vr. --- U hebt uitstekende referenties, maar wat mij betreft, ik wil begrijpen wat de mensen zeggen ... Kan ik het begrijpen snel verbeteren?
  A. --- Uiteraard, dit is belangrijk. Hoe wil men van gedachten wisselen als men niet begrijpt wat de andere zegt of vraagt?
  Om heel snel tot tastbare resultaten te komen, hebben we een unieke methode ontwikkeld tot het bevorderen van het auditief begrijpen. Niettegenstaande de inspanningen die u levert, hoort uw oor niet alle klanken van de beoogde taal. De Franstalige, bijvoorbeeld, is daar bijzonder gebrekkig in. Hij hoort slechts de helft van de hoorbare frequenties. In één week tijd veranderen wij (zonder pijn, zonder chirurgische ingreep ... ) uw oor. Het voortdurend gebruiken van de moedertaal verandert het oor en verhindert het horen van bepaalde klanken van de beoogde taal. Na enkele uren bij DialoguE ontdekt u opnieuw uw oor uit uw kindertijd en zult u , bijvoorbeeld, in het Frans, het verschil tussen "le vin", "le vent", en "levons". Dat voor het oor van een Nederlandsstalige onhoorbaar verschil kan,  in het Frans, Engels of Spaans, voor onoplosbare communicatie-problemen zorgen.

  (top)  Vr. --- In wat bent u werkelijk verschillend?
  A . --- De bovenvermelde antwoorden spreken reeds voor zich. Samengevat kan men zeggen dat het geven van vertrouwen aan de student, de doelstelling is van veel scholen. Helaas, beperken zij zich tot dit lofwaardig maar ontoereikend doel.
  Bij iedere DialoguE-les worden niet één maar 4 doelstellingen nagestreefd.
  De DialoguE-begeleider bereidt de student niet alleen voor om de psychologische drempel, maar helpt ook om, wat men de luisterdrempel, de culturele drempel en de taaldrempel noemt, te overschrijden. In andere woorden, tijdens iedere bijeenkomst schept de cursist er genoegen in om de beoogde taal te spreken (psychologische drempel), hij leert beter luisteren en verbetert zijn uitspraak (luisterdrempel), hij leert zich correct uit te drukken, d.w.z. past zich aan, aan de culturele gewoonten van zijn gesprekspartner (culturele drempel) en maakt praktisch geen fouten meer (taaldrempel).

  (top)  Vr. --- U spreekt van een natuurlijke benadering. Wat versta je daaronder?
  A. --- Socrates ging ervan uit dat ieder mens een filosoof is. DialoguE gaat ervan uit dat ieder mens polyglot is, maar dat zelf niet weet. Tijdens de opleiding passen wij dus de maieutiek van Socrates toe: de kunst van de vraagstelling, het stimuleren van de intuïtie en een zeer communicatieve wijze van verbeteren van fouten... .
  De Europese Commissie is erg geïnteresseerd in onze benadering, dat zij als "ontschoold" bestempelt. Bij DialoguE bevinden de cursisten zich niet op school maar in een familie. Zij volgen geen lessen, maar houden bijeenkomsten om bij te leren. Er zijn geen klaslokalen, maar er is een bibliotheek, een salon en kamers. Wij hebben geen leerkrachten maar wel begeleiders, enz. .

  (top)  Vr. --- Vertel mij iets over uw leerkrachten.
  Zal ik de hele dag dezelfde leerkracht toebedeeld krijgen?
  A. --- Zoals ik reeds vermeldde, gebruiken wij de term "leerkracht" niet. Onze begeleiders zijn universitair geschoolde experten met een 'postuniversitaire' specialisatie. Het zijn dus specialisten die betrokken zijn in het dagdagelijks professioneel leven. Zo weten zij concreet waarover zij praten. Zij bereiden verantwoordelijken voor marketing, boekhouders, adviseurs, bankiers, enz. degelijk voor. Onze begeleiders zijn zeer gemotiveerd. Elkeen neemt een doelstelling, die u wenst te bereiken, voor zich. Indien u het wenst, staat slechts één begeleider ter uwer beschikking.
  Indien u een programma kiest, bestaande uit 6 bijeenkomsten per dag, krijgt u in principe 3 verschillende begeleiders, gekozen in functie van uw doelstellingen.

  (top)  Vr. --- Alle scholen spreken van de weldaden van de 'volledige onderdompeling'. Wat is uw mening?
  A. --- Er is onderdompeling en onderdompeling. Het is een feit dat het voortdurend in contact staan met de beoogde taal, deel uitmaakt van de natuurlijke benadering en toestaat veel tijd te winnen. Dan nog moet de onderdompeling realistisch zijn.

  DialoguE garandeert een volledige en totale onderdompeling in de beoogde taal.
  Inderdaad,
  1 Wij begroeten slechts enkele cursisten per week. Ze verblijven in een familie en nemen spontaan, op natuurlijke wijze en niet onder dwang ( geen nood aan een contract, geen bedreiging van terugzending ) de beoogde taal aan.
  2 Aan tafel, tijdens de onderbrekingen, 's avonds, bij DialoguE zijn de mensen uit de streek steeds in de meerderheid. In heelwat scholen is er slechts één docent per 10 leerlingen, die niet kan verhinderen dat de cursisten, onder zijn hoede ge-
  plaatst, toch hun moedertaal spreken.

  Tijdens het weekend, bij DialoguE, worden de cursisten niet aan hun lot overgelaten, tenzij zij dat zelf uitdrukkelijk wensen. Wie aan 'begeleid toerisme' wenst te doen, krijgt bewoner uit de streek ter beschikking.

  (top)  Vr. --- Wanneer mag ik beginnen?
  A. --- Wanneer u dat wenst. Al bent u beginneling of praktisch tweetalig, u kunt beginnen op eender welk moment van de week en voor het aantal dagen of weken, dat u verkiest. Indien u het wenst, kunt u tijdens het weekend hetzelfde lessenpakket of een verkort programma volgen.

  (top)


  Vr. --- Welk programma en welke duur stelt u mij voor?
  A. --- Alles, u hebt het geraden, hangt af van uw doelstellingen en de tijd waarover u beschikt. De brochure kan u helpen bij het maken van een keuze. Wij praten daar echter graag over bij inschrijving. Onze raad is gratis. In ieder geval, hebt u bij DialoguE minder tijd nodig dan u denkt... .

  (top)  Vr. --- Ik ben een beginneling, maar ik dien de taal te leren voor mijn werk.
  A. --- Dit is geen hinderpaal., Vanaf de eerste dag kan een beginnende cursist bij DialoguE werken met de vakwoordenschat, die hij nodig heeft.

  (top)  Vr. --- Mijn niveau ligt zeer hoog. Men kan zeggen dat ik praktisch tweetalig ben. Ik wil nochtans mijn kennis verder uitbreiden. Heel wat scholen weigeren dit soort van cursussen in te richten.
  A. --- Onze opleidingen staan open voor tweetaligen. In het algemeen, vinden ze geen groep op maat of een begeleider op de hoogte van die taak. DialoguE biedt tweetaligen een aan hun noden aangepaste opleiding.

  (top)  Vr. --- Ik woon niet in België. Met wie zou ik mondeling van gedachten kunnen wisselen?
  A. --- Wij staan ter uwer beschikking (telefoon, mail, Zoom). Wenst u referenties: wij zullen u deze met genoegen bezorgen. In afwachting kunt u getuigenissen van cursisten lezen.

   
   
  website créé par dyzyx.com