Intensieve Cursus Frans

Beter begrijpen wat er gezegd wordt in het Frans

Bijzonder efficiënte methode om beter Frans te begrijpen


De grootste struikelsteen bij het leren van een vreemde taal is zonder twijfel begrijpen wat er gezegd wordt. Communiceren is immers doorgaand antwoorden op wat er gezegd wordt en om antwoorden vragen. Maar hoe kan dat als u niet of slecht begrijpt wat die franstalige speaker zegt?

Hoe vaak ontging u wat men u precies zei, ook al kende u de gebruikte woorden?

Zonder een goed oor voor de franse taal, worden alle inspanningen bijzonder moeizaam, vaak zelfs ijdel. De meeste gangbare manieren van taal aanleren lijken dat nochtans over het hoofd te zien. Ze besteden precies aan die basisvoorwaarde onvoldoende aandacht. Focussen op uitspraak terwijl ze over het hoofd zien dat men enkel kan naspreken wat men ook echt gehoord heeft.

Het zijn de «filters» van onze moedertaal die ons moeilijk of zelfs onmogelijk maken klanken, intonaties en variaties te horen die een Franstalige speaker als vanzelf waarneemt.

De DialoguE-benadering richt vanaf het begin - ongeacht uw niveau of de taal die u leert - alle aandacht op het uitschakelen van die handicaps door 'moedertaalfilters'. Dààrdoor gaat u er bij DialoguE zo snel op vooruit.

Bij DialoguE volstaan 5 dagen om te ontdekken wat u ontbrak om uw doelstelling, vlot Franstaligen begrijpen, te realiseren. U vindt er de oplossing voor uw problemen met begrijpen wat native speakers u in het Frans vertellen. 
 
website créé par dyzyx.com